DUA İBADETİN ÖZÜDÜR (Hadis_i Şerif Tirmizi Da’avat 1)

 Dua; Kulun bütün varlığıyla Yüce Rabb’ine yönelerek O’ndan istediğini ,dileğini ve halini arzıdır.Allah’la baş başa kaldığı hayatının en önemli anıdır.

  Samimiyetle ve aczinin bilincinde olarak sevgi,ihlas,tüm benliğiyle ihtiyaç ve sıkıntılarının giderileceği   tek Yüce Makam’a ısrarla yapılan dua mutlaka karşılık görecektir.Allah’ın sonsuz güç ve kudreti  sayısız nimetleri karşısında kendi hiçliğini acizliğini hatırlayıp, minnet duygusu  ve huşu ile gönülden yalvarma ve duasının kesinlikle kabul edileceği inancıyla yapılan duaya ilişkin aşağıdaki hadiste buyuruluyorki;

  “Ya olduğu gibi kabul edilir , ya ahirette dua yapanın oradaki derecesini yükseltir ,yada duada istenen iyilik kadar günahları silinir.”(Ahmet b. Hanbel, Müsned lll-18)

   Dua sadece darlık ve sıkıntı anında değil ; bollukta-darlıkta, sıkıntıda ve rahatlıkta her zaman yapılmalıdır.

  “Bana dua edin,duanıza karşılık vereyim”(Mü’min-60)

  “Beni zikredin ki (anın), bende sizi zikrediyim (anayım) (Bakara-152)

  Dua ederken hiçbir aracıya gerek yoktur,Kul doğrudan doğruya meşru isteklerini Cenab-ı Hakk’a samimiyet ve ihlasla arz edebilir. Dua ,gizlice veya alçak sesle yapılmalıdır.Bağıra bağıra gösterişe kaçan tavırla dua yapmaktan kaçınmalıdır. Hadis-i şerifte Peygamberimiz (sav) buyuruyorlar ki ; “Sizler sağır ve uzaktaki birine değil her şeyi duyan, gören Allah’a dua ediyorsunuz.(Buhari Da’vaat 50,Tirmizi Da’vaat 58)

  Dua ederken işlenen günahlardan derin bir pişmanlık duygusu içinde bulunulmalı, günahlardan temelli kurtulma ve tekrar dönmeme  azmi, kararı  taşınmalıdır.

  Duaya Allah’ın adını anarak O’na  hamd ederek ,Peygamber efendimize salatü selam getirerek başlanmalıdır.

  “Kullarım sana beni sorduğu zaman onlara ilet ki şüphesiz ben çok yakınım.Bana dua edince ,dua edenin duasına icabet ederim. O halde onlarda  benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinlerki dosdoğru yolu bulmuş olsunlar.”(Bakara 186)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !